Kronen

Soms is een tand of kies niet gezond genoeg voor uw gebit, of is er een stuk van afgebroken. Dan kan Multi Dental deze tand of kies voorzien van een kroon. Dit is een kunsttand of –kies die wij over uw tand of kies zetten.

Wij adviseren onze patienten kronen als wij beiden tot de conclusie zijn gekomen dat we de originele tand willen behouden. Uiteraard bekijken we vooraf welke mogelijkheden voor behandeling er zijn en wat het beste resultaat voor u oplevert.

Naast een tand of kies behouden, kunt u ook voor kronen kiezen als u uw gebit er mooier uit wilt laten zien. Bijvoorbeeld als u zich stoort aan die ene tand met verkleuring of misvorming.

Om uw gebit zo stralend mogelijk te maken, stellen de tandartsen van Multi Dental eerst een behandelplan voor u op. Dit plan bespreken wij met u, zodat u weet welke stappen het plan bevat en welke materialen wij in uw gebit gebruiken.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om kronen te plaatsen. Mist er bijvoorbeeld een tand of kies in uw gebit? Dan adviseert Multi Dental een brug of implantaat.

Heeft u nog vragen over kronen of andere behandelingen? Neem dan contact op met een van onze tandartsen.