Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?
De KNMT is tevreden over hun tandartsen (of tandarts-specialisten). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het gebeuren dat je vindt dat de tandarts je onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat je iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij het KNMT terecht. Hier leggen ze graag uit wat we voor u kunnen doen.
Praat met uw tandarts.
Vraag om een gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Daarnaast is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen gaan zoeken naar een oplossing.
Advies van het TIP
Als u er niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012 , € 0,90 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.
KNMT-klachtenregeling

U bent op de hoogte gesteld van de KNMT-klachtenregeling (de praktijk is lid van het KNMT en aangesloten bij de KNMT klachtenregeling).  Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan elke zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk: 
- een bemiddelende rol spelen; 
- overgaan naar formele behandeling van uw klacht, vergroot in een uitspraak.
Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een goede oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is het probleem opgelost.
Formele uitspraak
Als een bemiddeling niet tot een voorstel uit komt, kan u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht bij de Geschilleninstantie Mondzorg. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd naar hun mening. Binnen 6 maanden doen zij een bindende uitspraak.
Klacht indienen
https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier
Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. De kosten voor de Geschilleninstantie Mondzorg zijn €75.